Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug SOLAS en VGM - Begeleiden u door de regelgeving

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) en VGM (Verified Gross Mass): onze wereldwijde teams met experts staan klaar om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt verstrekt voor containers de haventerminal van de vervoerder bereiken.

Verzendt u vracht over de hele wereld? Weet u dat u als verlader een nauwkeurig en betrouwbaar totaalgewicht van de container aan de vervoerder moet verstrekken?

Als gevolg van een aantal zware ongevallen die verband houden met onnauwkeurige gewichtsopgaves van zeecontainers heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in samenwerking met vertegenwoordigers van de sector specifieke regels vastgesteld als onderdeel van het Safety of Life at Sea (SOLAS)-verdrag om betrouwbare gewichten van containers te garanderen.

Volgens deze regelsmoet de verlader de zeevervoerder de Verified Gross Mass (VGM) van de container verstrekken, inclusief het vrachtgewicht, het gewicht van alle beladingsapparatuur en materialen, stuwmateriaal en de tarra (gewicht van de container). Deze vereisten hebben invloed op de communicatie, de infrastructuur en de processen van alle deelnemers in de toeleveringsketen. Onze wereldwijde teams met experts staan klaar om u door de regelgeving te helpen en ervoor te zorgen dat alle informatie wordt verstrekt voor containers de haventerminal van de vervoerder bereiken.

U kunt uw zending inzien en de VGM-gegevens doorgeven aan Kuehne+Nagel via de link of de QR-code op uw boekingsbevestiging. U vindt deze in de speciale VGM-sectie.

Over de hele wereld zijn er verschillende implementatierichtlijnen en voorschriften van kracht.

Zie hieronder voor meer informatie:

Wilt u meer weten? Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Hebt u toch meer informatie nodig? Neem dan contact op met een van onze experts.


Algemene informatie

De internationale conventie voor de veiligheid van mensenlevens op zee (SOLAS) werd in 1914 ingevoerd als reactie op het zinken van de Titanic in 1912. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ontwikkelt en onderhoudt de SOLAS sinds 1948.

Verified Gross Mass (VGM) is het totale gewicht van de lading (vrachtgewicht, beladingsmateriaal/pallets/skids, stuwmateriaal, bevestigingsmateriaal en het leeggewicht van de container (tarra)).

De verlader moet aan de zeevervoerder de VGM van de container verstrekken, samen met een  handtekening (die elektronisch kan zijn), die de persoon identificeert die verantwoordelijk is voor het aangegeven gewicht. Deze informatie moet aan de vervoerder worden verstrekt, hoogstwaarschijnlijk voor de container de haventerminal van de vervoerder bereikt.

Alle landen die lid zijn van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) of een Agentschap van de Verenigde Naties MOETEN het VGM implementeren. Sommige landen nemen deze nieuwe regel automatisch over als een nationale regel of wet, terwijl in andere landen aanvullende eisen worden gesteld.

Deze vereiste werd noodzakelijk geacht om ervoor te zorgen dat verladers om veiligheidsredenen het nauwkeurige en betrouwbare totaalgewicht van de container aan de vervoerder verstrekken. Veel ongevallen waarbij mensen gewond raakten en materiële schade ontstond vonden plaats als gevolg van onjuiste gewichtsopgaven.

Volgens de SOLAS-vereisten is de verlader die op het cognossement wordt genoemd, de partij die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de geverifieerde brutomassa van een verpakte container aan de maritieme (oceaan) vervoerder ('kapitein') en de terminaloperator ('terminalvertegenwoordiger').

Een zogenaamde Non Vessel Owning Common Carrier (zoals Kuehne+Nagel) is de verlader voor de zeevervoerder en daarom verantwoordelijk voor het vertrekken van de VGM aan de vervoerder op basis van de VGM die van de verlader werd ontvangen.

Gewichtsmeting

Het gewicht mag op twee manieren worden bepaald:

  • Methode 1: na het voltooien van het inladen en verzegelen van een container kan de verlader de verpakte container wegen of door een derde laten wegen.
  • Methode 2: de verlader, of in overleg met de verzender een derde partij, mag alle pakketten en vrachtartikelen wegen, inclusief de massa van pallets, stuwmateriaal en ander verpakkings- en bevestigingsmateriaal dat in de container moet worden ingeladen, en het tarragewicht van de container optellen bij de som van de enkele massa van de inhoud van de container. 

Meer informatie en uitleg is beschikbaar op de website van de WSC (World Shipping Council).

Het tarragewicht van de container staat vermeld op de deur van de container. Sommige rederijen vermelden informatie over het gewicht van containers op hun website. Het officiële tarragewicht van de container kan, als gevolg van reparaties aan de container, natte houten vloeren of andere redenen, afwijken.

Juridisch gezien kan de container op de terminal worden gewogen. Niet alle terminals hebben echter de mogelijkheden en/of infrastructuur om dat te doen, zeker gezien het enorme volume containers dat een terminal passeert. Het wegen van de container in de haven kan leiden tot aanzienlijke congestie en vertragingen. Houd daar dan ook altijd rekening mee.

Eisen

De vereiste gegevenselementen die verladers aan Kuehne+Nagel moeten verstrekken:

  1. de VGM per container;
  2. een handtekening (naam in hoofdletters voor elektronische leesbaarheid) van de bevoegde persoon die het gewicht en de bedrijfsgegevens aangeeft; en
  3. aanvullende informatie en/of documenten, als die worden vereist door relevante nationale (overheids)autoriteiten.

Onze uiterste termijn voor het verstrekken van VGMs zal van haven tot haven verschillen, aangezien het handhaven van de VGM-regels en de verantwoordelijk voor maritieme zaken berust bij de lokale overheidsautoriteiten.

We controleren de VGM-status voortdurend door middel van waarschuwingen om ervoor te zorgen dat deze op tijd  wordt aangeleverd en de mogelijkheid van 'niet laden' te vermijden.

Wanneer de VGM ontbreekt neemt een van onze zeevrachtexperts contact met u op.

De vervoerder en de terminaloperator mogen geen geladen container aan boord van een schip laden als ze niet beschikken over de VGM voor die container.

Verantwoordelijkheden en privacy

Wanneer wij optreden als aannemer en de container laden en wegen namens en in naam van de verlader, is de verlader genoemd die wordt genoemd in het cognossement of de zeevrachtbrief verantwoordelijk en aansprakelijk voor het melden van de VGM aan de vervoerder. Wij beperken onze aansprakelijkheid ten opzichte van de verlader op basis van diens voorwaarden en/of een afzonderlijk overeengekomen klantencontract.

Overheidsinstanties/autoriteiten, zoals de kustwacht in de Verenigde Staten en The Maritime & Coastguard in het verenigd Koninkrijk zijn ervoor verantwoordelijk dat verladers aan de eisen voldoen.

Blockchain is een continu langer wordende lijst van dossiers met een tijdstempel die worden opgeslagen en gestructureerd in dossiers of 'blokken’. We hebben de VGM blockchain-oplossing ontworpen om strikt te voldoen aan alle branchevereisten van vertrouwelijkheid, privacy van gegevens en regelgeving met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie, wat bijdraagt aan de natuurlijke kenmerken van onveranderlijkheid en traceerbaarheid van blockchains. Daarom is de privacy van uw VGM-gegevens te allen tijde gegarandeerd.

Voor zendingen vanuit Italiaanse havens moet de verlader in ons portaal aanvullende contactgegevens opgeven in  de velden Telefoonnummer en E-mailadres. Als aanvullend methode 1 (wegen) is geselecteerd moet de afzender in het veld Weegbrug (Scale) het identificatie nummer van de weegbrug invoeren.