Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug Media Page

Houd er rekening mee dat ons mediarelatieteam uitsluitend vragen van mediaprofessionals behandelt. Voor vragen die niet mediagerelateerd zijn, verwijzen wij u naar onze algemene contacten.

Ben je een journalist en heb je een vraag? Je kan contact opnemen met +32 476 48 02 51.


Logistics Nivelles ziet zich door chronische moeilijkheden genoodzaakt om de sluiting van haar vestiging in Nijvel te overwegen.

Nijvel, 22 september 2021. Sinds de overname door de groep Kuehne+Nagel in 2005 is de situatie bij Logistics Nijvel bijzonder zorgwekkend.

Financieel gezien blijft de vestiging, na verschillende reorganisaties, aanzienlijke verliezen lijden. De inspanningen om deze situatie te doen keren volstonden niet om weer kostendekkend te worden. In 2021 was een nieuwe kapitaalsverhoging noodzakelijk om deze verliezen te compenseren. Zonder uitzicht op winstgevendheid kan de onderneming haar klant in de detailhandel niet langer blijven bedienen.

Bovendien slaagt de vestiging er niet in om een kwalitatief niveau van dienstverlening te bieden aan een concurrerende kostprijs. De productiviteit ligt onder de gebruikelijke normen, en procesveranderingen blijken zeer moeilijk door te voeren.

In het licht van deze problemen en om de klant te kunnen blijven bedienen, heeft Kuehne+Nagel een analyse uitgevoerd om een organisatie uit te stippelen die het niveau van de dienstverlening zou verbeteren, de rentabiliteit van het bedrijf zou herstellen en tegelijkertijd voldoende polyvalentie zou bieden om toekomstige marktschommelingen en -veranderingen op te vangen.

Uit deze analyse blijkt dat aan al deze doelstellingen zou worden voldaan met de overschakeling van de huidige regionale organisatie van droge (niet-bederfelijke) en verse producten naar een nationale organisatie.

In het geval van droge producten zou met één enkel nationaal magazijn de dienstverlening worden versterkt - zowel wat de kwaliteit, als wat het kostenbeheer betreft - met minder voorraden, en dus minder magazijnruimte en minder omkadering. De vestiging in Kontich beschikt over de beste troeven (in termen van kwaliteit van de dienstverlening, productiviteit en geografische ligging) om al deze activiteiten op nationaal niveau te beheren.

Voor de verse producten zou een nationale organisatie betekenen dat de levering aan winkels met grote volumes wordt overgenomen en dat de infrastructuur wordt gewijzigd. Aangezien de huidige vestiging in Nijvel niet geschikt is voor de behandeling van grotere volumes verse producten, en nadelen heeft op het gebied van productiviteit, loonkosten en ligging, zou het nieuwe gebouw in Kampenhout vele voordelen bieden om deze nieuwe activiteit van verse producten te huisvesten. Deze locatie zou geschikt zijn om meerdere klanten te bedienen, wat een sterk punt is bij eventuele marktschommelingen.

Aangezien de vestiging in Nijvel niet kan beantwoorden aan de uitdagingen van de distributie van droge en verse producten, ziet de directie zich genoodzaakt om haar intentie bekend te maken om de vestiging in Nijvel tegen het najaar van 2022 te sluiten, en bijgevolg ook het collectief ontslag te overwegen van alle personeelsleden, met name 549 personen.

De directie voert momenteel de informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners over collectief ontslag. Zij zal alles in het werk stellen om deze fase zo goed mogelijk en in een constructieve geest te doen verlopen.