Contentverzamelaar

Toeleveringsketenmanagement 4PL - Producten- en dienstenniveaus

Biedt uw bedrijf de voordelen van een geïntegreerd ecosysteem met gedifferentieerde producten om aan uw specifieke vereisten te voldoen.

Wij bij Kuehne+Nagel zijn een partner die u door meerwaarde aan uw bedrijf te leveren ondersteunt bij het realiseren van uw ambitieuze bedrijfsdoelstellingen. 

We begrijpen dat uw organisatie meer nodig heeft dan een universele benadering en hebben een reeks producten ontwikkeld die uw toeleveringsketen en productsegmenten met de juiste dienst ondersteunen. Deze producten kunnen op zichzelf staan of worden gecombineerd, afhankelijk van uw wensen. 

KNeControl

KNeControl is het basale 4PL-product van Kuehne+Nagel. Het is een beheerde dienst die u helpt om in de basis briljant te zijn. Het omvat het beheer van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens, op regels gebaseerde geautomatiseerde opdrachtuitvoering en boekingen, het integreren van statusgegevens uit meerdere bronnen en voorspellende mijlpaalberekeningen.

KNeControl automatiseert uw proces om fouten te elimineren, en transformeert transactiegegevens zodat u zinvolle zakelijke inzichten krijgt.

U krijgt niet alleen geconsolideerde inzichtelijkheid in zendingen, de kosten en de prestaties in belangrijke prestatiekengetallen, maar ook bruikbare informatie zoals risicoblootstelling, waarmee u uw toeleveringsketen beter kunt beheren.

KNeControl is het juiste product voor gefragmenteerde toeleveringsketens met een momenteel nog geringe mate van digitaliserings. Met KNeControl geniet u van de voordelen van het ecosysteem, zonder de noodzaak van een grootschalige implementatie. 

KNproControl

Als u bedrijfskritische diensten- en prestatiedoelstellingen in uw toeleveringsketen moet realiseren, kunt u bij ons de controle krijgen.

KNproControl ondersteunt u met meer dan alleen de automatisering van uw tools en processen, en met proactief beheer van uw toeleveringsketen.  Onze teams helpen u met het datagestuurd beheer van leveranciers, vervoerders en klanten om KPI-(Key Performance Indicator) prestaties te waarborgen.

Met proactieve beoordelingen van verstoringen en toeleveringsketenrisico's (inclusief weers- en politieke kwesties) kan Control Tower sneller reageren op veranderende omstandigheden door realtime probleemoplossende acties te initiëren.

KNproControl biedt u een nauwkeurige voorspelling van mogelijke gevolgen voor uw toeleveringsketen door middel van geavanceerde gegevensanalyses. U krijgt een op uw wensen afgestemd dashboard dat inzichtelijkheid biedt in alle onderdelen van de toeleveringsketen, zoals prestaties, financiën en de prioriteitstelling en oplossingsstatus van kritieke problemen.

Onze uitgebreide mogelijkheden voor gegevensanalyse geven u de juiste statistische informatie en overzicht om betere beslissingen te nemen voor zowel uzelf als uw klanten. 

KNfullControl

Naarmate uw bedrijf groeit neemt de complexiteit toe en kan het moeilijk zijn om nieuwe bronnen van waarde in uw toeleveringsketen te identificeren. KNfullControl ondersteunt u met onze 20 jaar ervaring in het genereren van ideeën, analyses, effectieve continue verbetering van de kosten van dienstverlening, sourcing- en inkoopmanagement en -implementatie.

Hebt u marktinformatie nodig? Wij helpen u. Ons team kan u laten zien hoe u waardevolle, op gegevens gebaseerde, inzichten kunt genereren voor uw sourcing en- inkoopstrategie. Het helpt u om snel concurrerende, gebenchmarkte en op feiten gebaseerde inkoopbeslissingen voor vracht te nemen.

Door middel van een zorgvuldige netwerk- en kostenanalyse helpen we u bij het opzetten of opnieuw ontwerpen van uw toeleveringsketen en doen we operationele en tactische aanbevelingen.

Met KNfullControl kunt u beschikken over de middelen, inzichten en technologie die wereldwijd in ons ecosysteem zijn ingebouwd. Samen met u stimuleren we de transformatie van uw toeleveringsketen.

Kuehne+Nagel Integrated Logistics: regie voor uw succes. 

Your contact for Supply Chain Management and 4PL

Supply Chain Management 4PL - Matthias Hodel

Our Integrated Logistics experts

Get in touch