Floating Contact Form Portlet

Contentverzamelaar

Als eerste in logistiek: het eerste 'Net Zero Carbon'-programma van Kuehne+Nagel

We streven er voortdurend naar om milieuvriendelijke en duurzame toeleveringsketenoplossingen te bieden. Als pionier in de sector hebben we onszelf twee belangrijke doelen gesteld: ten eerste compenseren we directe CO2-uitstoot die vanaf 2020 niet te vermijden is. Ten tweede hebben we besloten om eind 2030 proactief de CO2-voetafdruk van de transportdiensten van onze leveranciers, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en transportbedrijven, aan te pakken.

Consumenten vragen om verandering en bedrijven zorgen ervoor. Daarom hebt duurzaamheid bij Kuehne+Nagel hoge prioriteit.

Dr. Detlef Trefzger, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Zorgen voor de toekomst van onze planeet is een cruciaal onderwerp waarmee we vandaag moeten beginnen om een leefbare toekomst voor morgen te garanderen.

Verzuring van de oceaan en opwarming van de aarde hebben een dramatische impact op onze natuurlijke ecosystemen en bedreigen het leven op onze planeet. Die realiteit moeten en willen we veranderen. We weten dat de logistieke sector ongeveer 8% bijdraagt aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Als toonaangevend bedrijf in de sector zijn we streven we ernaar om onze bijdrage tot dat percentage te verlagen via ons Net Zero Carbon-programma. We willen de CO2-uitstoot in het transport actief verminderen.

Net Zero Carbon: onze belangrijkste doelstellingen om CO2-neutraliteit te realiseren:

  • Zorgen voor effectief CO2-uitstootmanagement in de gehele bedrijfsvoering

  • Aanbieden van milieuvriendelijke oplossingen voor onze klanten

  • Logistiekdienten inkopen op basis van milieucriteria

Onze duurzaamheidsdoelen:

We streven wereldwijd naar CO2-reductie in al onze transport- en logistiekdienten. We hebben twee hoofddoelstellingen om ons doel te bereiken:

  1. Volledig CO2-neutraal zijn in onze directe invloedssfeer vanaf 2020 (scope 1 en 2 van het GHG-protocol)

  2. Eind 2030 CO2-neutraliteit realiseren voor de voetafdruk van onze leveranciers en klanten (scope 3 van het GHG-protocol)

Naast onze eigen CO2-neutraliteit willen we onze klanten duurzame oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot van hun toeleveringsketens bieden, met behulp van big data en voorspellende analyses, maar ook met digitale platforms om het kiezen van duurzamere transportroutes en -methodes te ondersteunen.

 

Om de CO2-emissies in het transport te verminderen zijn we lid van initiatieven door:

De transportsector en haar partners en klanten moeten het belang van het verminderen van hun CO2-emissies erkennen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te helpen bereiken, en Kuehne+Nagel ondersteunt dit volledig. Het doel van het klimaatakkoord van Parijs is om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw ver onder de twee graden Celsius (idealiter 1,5 °C) boven het pre-industriële niveau te houden.

 

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Samen met het wedstrijdzeilteam Malizia werken we aan een duurzame toekomst en dragen we bij aan de gezondheid van de oceaan door de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen. Terwijl Team Malizia over de oceaan zeilt voert het voortdurend CO2-metingen uit. daarom is het zeiljacht 'seaexplorer' gedoopt; net als ons platform voor zeevrachtdiensten, dat de CO2-uitstoot van de verschillende dienstenprogramma's inzichtelijk maakt. Meer informatie over ons partnerschap.

 

Hoe realiseren we onze duurzaamheidsdoelen?

Onze weg naar CO2-neutraliteit rust op drie pijlers: inzichtelijkheid, CO2-reductie en CO2-compensatie.

Inzichtelijkheid: groenere keuzes maken vereist meer bewustzijn van onze CO2-voetafdruk in elke stap van de toeleveringsketen. Met onze digitale platforms kunnen onze klanten routes optimaliseren en diensten met de laagste CO2-uitstoot selecteren om hun impact op het milieu te verminderen. Bekijk onzeCO2-calculator of bezoek ons seaexplorer-platform voor meer informatie.

CO2-reductie: ons steven om de CO2-uitstoot te verminderen begint met trainingsprogramma's om het milieubewustzijn onder onze teams te behouden en uit te breiden. Maar ook implementeren we hernieuwbare energie, verminderen we het aantal zakenreizen en verkleinen we onze afvalproductie.

CO2-compensatie: we verkleinen onze voetafdruk door te investeren in gecertificeerde, natuurvriendelijke projecten die werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (ook bekend als SDG-doelen). CO2-compensatie is een erkend mechanisme waarmee de niet-vermijdbare CO2-uitstoot van een zending kunnen worden gecompenseerd. Dit mechanisme is ook beschikbaar voor onze klanten.

Doe met ons mee. Deze klanten compenseren hun zendingen al met trots met ons.

Mere informatie over compensatie en de natuurprojecten waarin we investeren. U vindt de meest actuele persberichten over het Net Zero Carbon-programma op onze nieuwspagina.