Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug Milieu - Eerste in de logistiek: de weg naar een koolstofvrije toekomst

Als voorloper in de branche hebben we twee belangrijke doelen gesteld voor een koolstofvrije toekomst: compensatie van directe en onvermijdelijke CO2-emissies vanaf 2020 en het aanpakken van de CO2-voetafdruk van de transportdiensten van onze leveranciers.

Samen met onze partners investeren we in duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. We laten ons leiden door en verbinden ons aan de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om de logistieke sector emissievrij te maken. Ons doel is om aan een gezondere toekomst te bouwen voor iedereen.

Stefan Paul, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Willen we een leefbare toekomst hebben dan moeten we nú zorgen voor onze planeet.

Verzuring van de oceanen en de opwarming van de aarde hebben een dramatisch effect op onze natuurlijke ecosystemen en bedreigen het leven op onze planeet. Dit is een realiteit die we niet alleen moeten, maar ook willen veranderen. We weten dat de logistieke sector ongeveer 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt.

Als marktleiders doen we er alles aan om ons aandeel in dat percentage te verminderen. Dit realiseren we door onze eigen CO2-emissies in het transport actief te verminderen en oplossingen te ontwikkelen om onze klanten te ondersteunen bij hun CO2-reductie.

Onze belangrijkste doelstellingen om CO2-uitstoot in transport te verminderen:

  • Een effectief CO2-beheer uitvoeren in de hele bedrijfsvoering

  • Milieuvriendelijke oplossingen en diensten bieden aan onze klanten

  • Logistieke diensten verschaffen op basis van milieucriteria

Onze duurzaamheidsdoelen:

We werken toe naar een CO2-reductie in al onze transport- en logistieke diensten wereldwijd. We hebben twee belangrijke doelstellingen om ons doel te halen:

  1. Binnen onze directe invloedssfeer zijn we zijn vanaf 2020 volledig CO2-neutraal (toepassingsgebied 1 en 2 van het GHG Protocol)

  2. Aan het eind van 2030 hebben we de voetafdruk van onze klanten en leveranciers met 33% verkleind (inclusief toepassingsgebied 3 van het GHG Protocol)

Ons traject naar een koolstofvrije toekomst omvat ook een belofte aan onze klanten om oplossingen te bieden die de CO2-uitstoot in hun toeleveringsketens vermindert. We doen dit door gebruik te maken van big data en voorspellende analyses, evenals digitale platforms die het vinden van duurzamere transportroutes en -modi ondersteunen.

Om de vermindering van CO2-uitstoot in de transportsector te ondersteunen, leven we de volgende initiatieven na:Kuehne+Nagel geeft volledige steun aan initiatieven voor CO2-reductie in de transportsector

De transportsector en haar partners en klanten moeten het belang van een koolstofvrije economie erkennen om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Kuehne+Nagel steunt dit volledig. Het doel van het Akkoord van Parijs is de stijging van de gemiddelde temperaturen wereldwijd deze eeuw te beperken tot minder dan twee graden Celsius (idealiter 1,5°C) t.o.v. het pre-industriële niveau.

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Samen met het wedstrijdzeilteam Malizia werken we aan een duurzame toekomst door bij te dragen aan gezonde oceanen en het verminderen van CO2-uitstoot. Team Malizia meet tijdens het racen de hoeveelheid CO2 in de oceaan en wordt daarom ook wel de genoemd. Met ons platform voor zeevrachtdiensten, dat inzicht geeft in de CO2-uitstoot van de verschillende diensten, doen we iets vergelijkbaars.

Leer meer over onze samenwerking.

Hoe gaan we onze duurzaamheidsdoelen halen?

Onze weg naar een koolstofvrije toekomst bestaat uit zichtbaarheid, voorkomen, CO2-vermindering en compenseren.

ZICHTBAARHEID: Als we groenere keuzes willen maken, moeten we ons bij elke stap van de toeleveringsketen veel meer bewust zijn van onze CO2-voetafdruk. Via onze digitale platforms kunnen klanten hun verzendroutes optimaliseren en diensten kiezen die de minste CO2 uitstoten om zo de impact op het milieu te beperken. Bekijk voor meer informatie onze CO2-rekenhulp of onze seaexplorer. Bovendien bieden we onze klanten binnen ons aanbod volledige transparantie over de verwachte CO2-uitstoot van hun zendingen.

VOORKOMEN EN VERMINDEREN: Onze toezegging om CO2-emissies te voorkomen en verminderen, begint met het benutten van gegevensanalyse en het implementeren van trainingsprogramma om het milieubewustzijn van onze teams vast te houden en uit te breiden. Vervolgens zetten we modal switch-oplossingen in, implementeren we efficiëntere transportroutes en maken we gebruik van biobrandstoffen en hernieuwbare energie.

CO2-COMPENSATIE: We verkleinen onze ecologische voetafdruk, die niet op voorhand tot nul kan worden teruggebracht, door te investeren in gecertificeerde natuurgebaseerde compensatieprojecten die werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (ook bekend als SDG-doelen). CO2-compensatie is een erkend mechanisme waarmee de CO2-uitstoot van een zending die niet kan worden vermeden, wordt gecompenseerd. Dit mechanisme is ook beschikbaar voor onze klanten.

Doe met ons mee. Deze klanten werken al met ons aan CO2-neutraal transport en daar mogen ze terecht trots op zijn.

Kom meer te weten over CO2-compensatie en de natuurvriendelijke projecten waarin we investeren.