Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug Farma en gezondheidszorglogistiek - wereldwijde COVID-19-vaccindistributie

Terwijl de zoektocht naar een COVID-19-vaccin voortduurt bereidt de logistieke sector zich voor om het over de hele wereld te distribueren. Bij Kuehne+Nagel doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het vaccin de wereld zo snel en veilig mogelijk bereikt.

Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt streeft de hele wereld naar hetzelfde doel: een vaccin ontdekken, ontwikkelen en distribueren.  Bij Kuehne+Nagel gebruiken we onze farma-expertise op het gebied van gezondheidszorg en ervaring met vaccins om deze kritieke taak actief te ondersteunen.

Dit artikel bevat informatie over de huidige situatie, gaat in op het distributieproces van het vaccin en bespreekt hoe de logistieke sector aan deze missie kan bijdragen.

Huidige situatie

Zelden was de wereld zo gefocust op een enkel onderwerp. Omdat er zoveel op het spel staat is er een enorme gedrevenheid om zo snel mogelijk een vaccin te vinden. Momenteel werken meer dan 23 bedrijven aan een COVID-19-vaccin. Deze vaccins bevinden zich in verschillende stadia van de levenscyclus van het product. 

Vaccins kunnen traag op de markt komen. Over het algemeen kost het ontwikkelen, het verlenen van de vergunning, de goedkeuring en het fabriceren van een vaccin meerdere jaren. Vanwege de dringende behoefte aan een COVID-19-vaccin versnellen alle betrokken partijen dit proces. Farmaceutische/vaccinfabrikanten, gezondheidszorgbedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties doen er alles aan om de ontwikkeling te versnellen en ervoor te zorgen dat het publiek toegang krijgt tot een veilig en effectief vaccin.

Wereldwijd doet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er alles aan om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een vaccin beschikbaar is. Andrew Witty, de voormalige CEO van GlaxoSmithKline, heeft zijn taken als directeur UnitedHealth Group en CEO van Optum tijdelijk neergelegd om het WHO-vaccinprogramma te gaan leiden. De commercialisering van een vaccin wordt ook ondersteund door organisaties zoals PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). PhRMA vertegenwoordigt de toonaangevende biofarmaceutische onderzoeksbedrijven in de sector en faciliteert de samenwerking tussen bedrijven bij onderzoeken, het delen van klinische resultaten en de voorbereidingen voor productiemogelijkheden en -capaciteit. 

Deze inspanningen ondersteunen de ontwikkeling van een vaccin. Maar als het eenmaal is ontwikkeld is het harde werk nog niet voorbij. De wereldwijde productie en levering van vaccins zal meer dan zeven miljard mensen moeten bereiken. Hoewel deze schaal ongekend is, heeft Kuehne+Nagel er alle vertrouwen in dat deze uitrol snel en veilig zal kunnen worden gerealiseerd.

Een oplossing vinden

De ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus vereist dat meerdere belanghebbenden met elkaar samenwerken. Het maken van een vaccin van welke aard dan ook is een langdurig en kostbaar proces. Bedrijven stroomlijnen dit proces vanwege de dringende behoefte aan een COVID-19-vaccin, waarbij verschillende stappen gelijktijdig in plaats van opeenvolgend plaatsvinden.

De behoefte aan een vaccin is zo urgent dat in de Verenigde Staten de vraag ernaar door de overheid wordt ondersteund. Dit initiatief van de federale overheid heeft geresulteerd in de oprichting van een publiek-privaat, interinstitutioneel programma met de naam Operation Warp Speed. Door de massaproductie van meerdere vaccins te stimuleren zal het programma de succesvolle implementatie van een levensvatbaar product versnellen.

Om tegemoet te komen aan de wereldwijde vraag naar een vaccin staan bedrijven voor de keuze om hun product in hun eigen netwerk te houden of het voor massaproductie te delen met de hele sector. Deze beslissing zal van invloed zijn op het vermogen van het bedrijf om winstgevend te zijn op de markt. De marge op vaccins is over het algemeen lager dan gebruikelijke is het portfolio van de farmaceutische industrie

Voorspellingen van een toonaangevend onderzoeksbureau geven aan dat van de veelbelovende vaccins waarschijnlijk de eerste op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2020/het eerste kwartaal van 2021 op de markt zal komen, zij het met een lage productiecapaciteit. De productiecapaciteit voor andere veelbelovende vaccins groeit, waarbij een toonaangevend bedrijf naar schatting een miljard doses zal kunnen produceren kort voor het eerste kwartaal van 2021. 

Dit roept een aantal grote vragen op: als een levensvatbaar vaccin (of vaccins) eenmaal is (zijn) ontwikkeld en op de markt komt, wie overziet dan het aanbod?  Zal het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ervan de controle behouden, of beslist de overheid wie toegang heeft?  Zullen landen gebruik maken van bestaande toeleveringsketens (bijvoorbeeld distributeurs) of zullen ze de steun van het leger inschakelen?

Momenteel weten we dat grote farmaceutische bedrijven met verschillende landen overeenkomsten sluiten voor ze een succesvol hebben ontwikkeld. Bepaalde bedrijven zijn ook begonnen met de fase 3 klinische proef voor hun vaccin en gaan volumeverplichtingen in de VS aan als onderdeel van het Operation Warp Speed-programma. Deze vroege deals laten zien hoe de leveringsovereenkomsten eruit zullen zien als de proeven zijn afgerond en vaccins kunnen worden gedistribueerd.

'Kuehne+Nagel is klaar voor de toekomstige vraag naar distributiediensten voor COVID-19-vaccins': het zal een hele opgave worden, maar een situatie waarin we zouden moeten zeggen dat iets onmogelijk is, is uitgesloten'.

Dr. Detlef Trefzger in de Wall Street Journal.

Pharma and Healthcare Logistics - respons op vaccins

De rol van logistiek

Met al deze activiteiten is het de vraag hoe de logistieke sector een bijdrage kan leveren en hoe die rol zal veranderen zodra er een vaccin ontwikkeld is.

Het is momenteel onduidelijk hoe een vaccin eruit zal zien. Niemand weet zeker op welke temperatuur het vervoerd zal moeten worden of hoe stabiel het is. Bovendien is het nog onduidelijk waar een vaccin zal gaan worden geproduceerd, waar het vandaan gaat komen, waar het heen moet en hoe het moet worden opgeslagen. Het is momenteel te vroeg om deze variabelen met zekerheid te raden. In termen van mondiaal, regionaal en lokaal bereik hangt dit af van de fase waarin het product is goedgekeurd. 

Farmabedrijven die komend jaar capaciteit voor een potentieel vaccin willen verzekeren, benaderen nu Kuehne+Nagel al. Deze opslagverzoeken zijn voor een reeks temperaturen (waarbij wordt gevraagd om capaciteit voor diepgevroren (-60 tot -80 °C), bevroren (-20 °C) en 2 - 8 °C). Kuehne+Nagel bereidt zich voor om aan de binnenkomende vraag te voldoen en werkt samen met onze klanten om het volume en de speciale vereisten voor elk vaccin te doorgronden. Klanten hebben al contact en ondertekenen overeenkomsten met Kuehne+Nagel om oplossingen voor de toekomstige vraag te realiseren, waarmee ze aantonen dat ze bereid zijn om de hindernis van de wereldwijde distributie van het vaccin het hoofd te bieden.

Het 'vertical and QuickSTAT' farma- en gezondheidszorgteam (het team voor klinische onderzoek van Kuehne+Nagel) staat klaar om een belangrijke bijdrage te leveren aan het met succes op de markt brengen van een COVID-19-vaccin. Ons team zal om de aanvoer van vaccins te garanderen en tegelijkertijd onze huidige klantbehoeften te beschermen het volgende aan de markt aanbieden:

  • Air Logistics:deur-tot-deur-diensten gericht op 32 specifieke luchthavens over de hele wereld met de vereiste vervoerderscapaciteiten/capaciteit, infrastructuur, medewerkersexpertise, dienstenniveaus en kwaliteitsondersteuning die aansluiten bij de bekende productielocaties en bestemmingen.  Deze diensten omvatten beschikbaarheid van droogijs, containers/verpakkingen, inzichtelijkheid van diensten aan lucht- en wegzijde, enzovoort en zullen onder toezicht staan van een speciaal, 'single point of contact' HyperCare-team dat zich volledig focust op onze COVID-19-klanten.  Voorafgaand aan de commerciële productrelease zullen we ook onze QuickSTAT-diensten van preklinische tot klinische onderzoeksfase 3 aanbieden.
  • Road Logistics: benutten van onze investeringen en capaciteit in ons KN PharmaChain-netwerk voor weglogistiek om binnenlandse wegdistributie aan te bieden in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Maleisië en Singapore. Dit dienstenaanbod is voorbereid op alle temperatuureisen die gesteld worden voor het transport van COVID-19-vaccins (2 - 8 °C, -20 °C en diepgevroren -60 tot -80 °C in passieve verpakking) en ondersteunende materialen (bijvoorbeeld injectiegereedschappen).
  • Sea Logistics: hoewel de meeste mensen bij het transport van COVID-19-vaccins niet denken aan zeevracht, is dat wel een realistische en noodzakelijke optie voor ondersteunende materialen.  We verzenden momenteel injectiespuiten, persoonlijke beschermingsmiddelen, verpakkingsmaterialen, enzovoort over de hele wereld in afwachting van goedkeuring van een of meer levensvatbare vaccins.
  • Contract Logistics/Integrated Logistics: vanwege de beperkte capaciteit in het farma- en gezondheidszorgnetwerk zullen we de bestaande capaciteit en ons partnernetwerk uitbreiden om de belangrijkste herkomst- en bestemmingslocaties te kunnen bedienen.  Deze dienst omvat sourcing, goedkeuring/kwalificatie van contracterende leveranciers, orderbeheer, track&trace, voorraadinzichtelijkheid en audits/kwaliteitscontroles.  Op basis van de huidige vraag van klanten zullen we hub-oplossingen aanbieden in de Verenigde Staten, Europa en Azië die de hele wereld kunnen bedienen door gebruik te maken van ons GxP-netwerk en het Emergency and Aid Logistics-team.

Kuehne+Nagel doet er alles aan om een manier te vinden om producten wereldwijd bij patiënten te krijgen. Neem voor de meest actuele informatie contact op met uw Kuehne+Nagel-vertegenwoordiger of stuur rechtstreeks een e-mailbericht via onderstaande contactpersoon.

Infographic - COVID-19 basics